Tháng 2 tiếng anh là gì?

tháng 2 tiếng Anh

Trong bài viết trước bạn đã biết january là tháng 1. Vậy February là tháng mấy, hãy tìm hiểu ngay trong bài viết sau nhé!

February là tháng mấy?

February, đọc là [‘febrʊərɪ], là tháng 2 trong tiếng Anh. February có 28 hoặc 29 ngày.

Tháng 2, tiếng anh viết tắt là Feb

Giới từ đi với tháng 2 trong tiếng Anh: In February

Ví dụ:

Hello, February! => Xin chào tháng 2!

CÁCH VIẾT CÁC NGÀY LỄ TRONG THÁNG 2 BẰNG TIẾNG ANH

Communist Party of Vietnam Foundation Anniversary (03/02): Ngày thành lập Đảng

Ngày Lễ Tình Nhân (14/02): Valentine’s Day

Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2): “Vietnamese Doctors’ Day” hoặc “Vietnam Doctors’ Day”

Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã biết được tháng 2 trong tiếng Anh là gì cũng như cách viết chính xác các ngày lễ trong tháng này bằng tiếng Anh. Để tham khảo thêm những thông tin thú vị khác và học tiếng Anh mỗi ngày, hãy thường xuyên truy cập website tienganhlagi.org nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *