infinitive là gì

Infinitive là gì? Cách dùng động từ nguyên mẫu có “to” và không “to”

Bạn có biết Infinitive là gì? Cách sử dụng của động từ nguyên mẫu có “to” và không “to” chưa? Nếu chưa, thì bài viết này dành riêng cho bạn. Infinitive là gì? Infinitive là động từ nguyên mẫu, những Read more