cách dùng subjunctive

Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định

Câu giả định là một điểm ngữ pháp khá quan trọng với người học tiếng Anh. Vậy bạn đã hiểu hết về thể  giả định cũng như cách dùng, các trường hợp của dạng ngữ pháp này chưa? Nếu chưa, Read more