Số thứ tự tiếng anh là gì? Số đếm trong tiếng Anh là gì?

Học tiếng anh khá lâu nhưng đến hiện tại, nhiều bạn vấn chưa phân biệt được số thứ tự trong tiếng anh là gì và số đếm trong tiếng anh là như thế nào. Chúng khác nhau ra sao và đôi khi, chúng ta có thể dùng chúng để thay thế, hoán đổi vị trí cho nhau hay không? Hãy bỏ ra ít phút để nghiên cứu nhé!

Số thứ tự trong tiếng anh là gì?

Trong khi đề thứ bằng tiếng anh, nếu bạn để ý thì ngay phía trên của số ngày thường có những cụm  từ như “th”, “nd”, “rd”. Đây chính là những cụm từ viết tắt của số thứ tự.

Hiểu một cách nôm na, số thứ tự dùng để chỉ thứ tự từ thấp đến cao. Từ thứ nhất đến thứ hai, rồi đến thứ ba, thứ tư, thứ năm,…Chúng dùng để sắp xếp thứ tự cho một thứ nào đó. Ví dụ như, khi bạn trình bày quan điểm của mình, trong suy nghĩ bạn sẽ trình bày 3 ý, thì lần lượt bạn sẽ trình bày ý thứ nhất, rồi đến ý thứ hai, sau đó là ý cuối cùng. Đây chính là số thứ tự trong tiếng anh.

Số đếm trong tiếng anh là gì?

Khác với số thứ tự, nó dùng để sắp xếp một thứ gì đó theo thứ tự nhất định. Số đếm dùng để chỉ số lượng của một vật gì đó. Chẳng hạn bạn có 2 cái bánh trên bàn, hay bạn có 100 quả cam. Đó chính là những số đếm.

Một số ví dụ về số thứ tự và số đếm trong tiếng anh

Đoạn văn sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về số thứ tự trong tiếng anh nhé: “I wanna join English club because of 2 reasons. First, I wanna improve my speaking skill. Second, I also wanna improve my social skill”. Như vậy, từ “first” và từ “second” chính là số thứ tự trong tiếng anh và chúng thường được viết tắt là “st” hay “nd“.

Còn đối với số đếm, bạn có thể tham khảo ví dụ sau đây: “I have three cakes, I give you 1, so there are 2 left”. Như vậy, bạn có thể phân biệt rạch ròi hai loại số này chưa nào. Chúng có bản chất khác nhau nên bạn không thể dùng chúng để thay thế hay hoán đổi cho nhau được. Bạn phải dùng dùng đúng ngữ cách, đúng cách thì người đối diện mới có thể hiểu được ý bạn muốn nói nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *