Snatch là gì? Cách sử dụng từ Snatch chính xác trong tiếng Anh

snatch là gì

Snatch nghĩa là gì? Sử dụng từ Snatch như thế nào trong tiếng Anh là chính xác? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau của tienganhlagi.org nhé!

Snatch – phát âm là /’snætʃ/

Snatch là gì? Snatch là một từ tiếng Anh có 2 dạng là động từ và danh từ

  • danh từ
   • cái nắm lấy, cái vồ lấy
    • to make a snatch at something: vồ lấy cái gì
   • (số nhiều) đoạn, khúc
    • to overhear snatches of conversation: nghe lỏm được nhiều đoạn của câu chuyện
   • thời gian ngắn, một lúc, một lát
    • a snatch of sleep: giấc ngủ chợp đi một lát
    • to work by snatches: làm việc bữa đực bữa cái; làm việc theo hứng (thích thì làm, không thích thì thôi)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự bắt cóc
  • động từ
   • nắm lấy, giật lấy, vồ lấy, chộp lấy, bắt lấy, tranh thủ (làm gì)
    • to snatch an opportunity: nắm lấy thời cơ
    • to snatch a quick meal: tranh thủ ăn nhanh
    • to snatch victory out of defeat: dành lấy thắng lợi từ thế thất bại
    • to snatch at an offer: chộp lấy một lời đề nghị
    • to snatch something out of somebody’s hand: giật lấy vật gì trên tay ai, nẫng tay trên ai
    • to snatch a half-hour’s repose: tranh thủ nghỉ nửa tiếng
    • to snatch someone from the jaws of death: cứu thoát ai khỏi nhanh vuốt của tử thần

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *