Phụ Lục Hợp Đồng Tiếng Anh là gì? Từ vựng tiếng Anh cần thiết khi soạn hợp đồng song ngữ

Hợp đồng song ngữ tiếng Anh tiếng Việt

Có bao giờ bạn gặp khó khăn vì vốn từ vựng chuyên ngành không đủ nhưng sếp lại bảo bạn soạn một hợp đồng song ngữ. Nếu có, hãy để tiếng Anh là gì hỗ trợ bạn chút ít nhé

Phụ Lục Hợp Đồng tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Appendix Contract, hay còn gọi là Contract annex

Appendix Contract chính là một phần của hợp đồng và có hiệu lực pháp lý như hợp đồng.

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì?

Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là Liquidation agreement

Biên bản Thanh lý hợp đồng với mục đích cả 2 bên đã hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng

Các từ vựng cần thiết khi soạn hợp đồng bằng tiếng Anh

 • Contract: Hợp đồng => Labor Contract: Hợp đồng lao động
 • Party: Bên

Ví dụ: Trong hợp đồng thường có Bên A và Bên B. Khi đó ta dùng từ Party A, Party B

 • Representative: Người đại diện
 • Position: Chức vụ
 • Điện thoại: Telephone (viết tắt là tel)
 • Mã số thuế: Tax code
 • Địa chỉ: Address
 • Nội dung hợp đồng: Contents of the Contract
 • Điều khoản: Article.

Ví dụ: Điều 1 => Article 1; Điều 2 => Article 2…

 • Phí dịch vụ: Service Charge
 • Hình thức thanh toán: Payment method

Bài viết đã trả lời cho câu hỏi phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì, đồng thời cũng cung cấp các từ vựng tiếng Anh cần thiết khi soạn thảo hợp đồng song ngữ. Hy vọng bài viết mang đến giá trị cho người đọc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *