Page là gì? Turn the page nghĩa là gì? Tìm hiểu cụm từ có chứa từ page.

page là gì?

Page là một từ mà người học tiếng Anh hay dùng. Tuy nhiên, bạn đã biết hết nghĩa của từ này chưa, đã nắm được những cụm từ thường dùng chưa? Nếu chưa, hãy tìm hiểu bài viết sau nhé.

Page là gì?

Trong phần lớn trường hợp, page được hiểu như một danh từ. Page được dịch sang tiếng Việt là “trang”, có thể là trang vở, trang sách, hay một trang trong website (nhiều trang tin trong website tạo thành một website hoàn chỉnh)

Ngoài ra, page còn có nghĩa là gì? Page cũng có thể là động từ, với nghĩa là gọi loa nhắn tin.   Ví dụ: I could not see my friend in the hotel, so I had him paged. – Tôi không thể tìm thấy bạn của tôi trong khách sạn, vì vậy tôi phải gọi loa tìm anh ấy

Ngoài ra, page còn được sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau nữa: page trong từ fanpage, có nghĩa là một trang bán hàng trên Facebook

Tìm hiểu những cụm từ với từ “page”

“Turn the page” nghĩa là gì?

Turn the page nghĩa là vượt qua giai đoạn khó khăn và chuyển sang trang mới của cuộc đời. Hay chúng ta có thể dịch cụm từ này thành “cuộc đời sang trang”

Ví dụ: Lan cried a lot during her divorce. When it was over, she decided to turn the page and start partying again.

“On the same page” là gì?

Be on the same page: đồng ý với ai đó về việc gì, cùng ý hiểu với ai đó về vấn đề, hay hoàn cảnh gì đó.

Khi bạn và ai đó đang “on the same page”, cả hai cùng chung suy nghĩ, ý tưởng, không bất đồng với nhau.

Ví dụ: Before we make any decisions today, I’d like to make sure that everyone is on the same page

Turn the page là gì?

turn page to page

Đây là cụm từ diễn tả hành động “lật từng trang”

Ví dụ: He picked the book and turned page after page

Bài viết đã giải thích từ page là gì cũng như đưa ra những cụm từ với “page” thường dùng trong đời sống. Hy vọng bài viết mang đến lợi ích cho bạn đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *