Momentum là gì? Thành ngữ và cụm từ với Momentum

Momentum là gì?

Momentum là gì? Tìm hiểu ngay nghĩa từ momentum và các cụm từ thường gặp có chứa từ momentum qua bài viết sau.

Momentum là gì?

Số nhiều của momentum là momenta

Momentum dịch sang tiếng Việt là “đà”

Tuy nhiên trong forex có nghĩa là chỉ báo động lượng, là từ vựng chuyên ngành trong trading (trading dịch sang tiếng Việt là giao dịch)

Trong vật lý, Momentum là Động lượng

Cụm từ thành ngữ với Momentum

to grow in momentum: được tăng cường mạnh lên

conservation of momentum: bảo toàn động lượng

momentum balance: sự cân bằng động lượng

momentum principle: nguyên lý động lượng

momentum indicators: các chỉ số về xung lượng

Bài viết đã trả lời cho câu Momentum là gì, cũng như giới thiệu 1 số từ vựng liên quan đến Momentum. Hy vọng bài viết mang đến giá trị cho người đọc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *