How old are you là gì? What is your age là gì?

HOw old are you là gì

How old are you là câu hỏi cơ bản mà hấu hết người học tiếng Anh nào cũng biết. Vậy ngoài “How old are you?” thì chúng ta có câu nào khác có nghĩa tiếng Việt tương tự không? Theo dõi bài viết sau nhé.

How old are you có nghĩa là gì?

How old are you tiếng Việt là gì? Đây là câu hỏi tuổi tác của một ai đó. Đây được xem là câu hỏi tuổi tác phổ biến nhất.

Dịch ra tiếng Việt là: Bạn bao nhiêu tuổi?

Để trả lời cho câu hỏi How old are you, bạn sử dụng cấu trúc: I am… years old

Ví dụ: I am 20 years old: Tôi 20 tuổi

Những trường hợp đặc biệt khi trả lời tuổi

Cách trả lời tuổi cho bé dưới 1 tuổi

Nếu bé dưới 1 tuổi bạn có thể trả lời tuổi cho con bằng tháng

Ví dụ: Con gái của tôi 11 tháng: My daughter is 11 months old

Cách trả lời tuổi bằng cách thêm trạng từ để tăng độ “chất”

  • Early: Mới

Ví dụ: Ngoc is early 21 years old: Ngọc chỉ mới 21 tuổi

  • My mid: Giữa độ tuổi 

Ví dụ: I am in my mid 30 years old: Tôi đang ở giữa độ tuổi 30

  • Late: cuối 

Ví dụ: My grandmother is late 50 years old: Bà của tôi ở cuối độ tuổi 50 tuổi rồi – Ý là bà tôi tầm 57, 58, 59 tuổi

Các mẫu câu hỏi tuổi khác bạn cần biết

What is your age? là một câu hỏi đồng nghĩa với How old are you, dùng để hỏi “bạn bao nhiêu tuổi”. Để trả lời cho câu hỏi này, bạn có thể trả ời giống như cách trả lời câu hỏi “How old are you”

Age là gì: Age là danh từ có nghĩa tiếng Việt là “tuổi”

Bài viết đã trả lời câu hỏi How old are you dịch sang tiếng Việt là gì cũng như hướng dẫn cách trả lời cho câu hỏi “bạn bao nhiêu tuổi” bằng tiếng Anh. Hy vọng bài viết mang đến kiến thức bổ ích cho người học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *