Gerund là gì? Cách dùng danh động từ V-ing

Gerund là gì

Gerund là gì? V-ing/Danh động từ được dùng như thế nào? Nếu vẫn chưa biết hay chưa chắc thì bài viết này dành riêng cho bạn.

Gerund là gì

Danh động từ trong tiếng anh là Gerund. Danh động từ được hình thành bằng cách thêm ing vào động từ

Ví dụ: coming, walking, building, playing…

dạng phủ định của danh động từ được hình thành bằng cách thêm not  vào trước danh động từ

Ví dụ: Not making, not baking, not closing…

Cách dùng danh động từ (gerund) chuẩn

1. Dùng làm chủ ngữ trong câu

Ví dụ: Reading the story of Kieu is interesting .

2. Dùng làm bổ ngữ cho động từ

Ví dụ: My hobby is collecting stamps

3. Dùng làm tân ngữ của động từ

Ví dụ: He likes baking

4. Dùng sau giới từ (on, in, by, at…) và liên từ (after, before, when, while…)

Ví dụ:

 1. He cleaned his room before going out with his friends
 2. He is interested in learning English

Cách thêm -ing để tạo thành danh động từ

cách form a gerund

1. Quy tắc chung thêm -ing

Chúng ta chỉ cần thêm -ing vào phía sau động từ

Ví dụ:

 • Play => Playing
 • Speak => Speaking
 • eat => Eating
 • Drink => Drinking

2. Quy tắc bỏ “E” ở cuối khi thêm -ing

Với những động từ tận cùng bằng “E” (câm), chúng ta bỏ “E” và thêm -ING.

Ví dụ:

 • come => coming
 • have => having
 • change => changing
 • dance => dancing

Trường hợp đặc biệt: Nếu động từ tận cùng là “EE”, tức 2 chữ E, thì giữ nguyên và thêm ING như bình thường.

Ví dụ:

 • agree => agreeing
 • See => seeing

3. Động từ tận cùng bằng “ie”,

Với những động từ tận cùng là “ie”, trường hợp này chúng ta biến “ie” thành “y” rồi thêm “ing”.

Ví dụ:

 • lie =>lying
 • die => dying
 • tie => tying

4. Quy tắc thêm -ing bằng cách gấp đôi phụ âm cuối 

Với động từ 1 âm tiết, tận cùng bằng “Nguyên âm + Phụ âm” (Trừ h, w, x, y), ta gấp đôi phụ âm và thêm “ing”.

Ví dụ:

 • win => winning
 • stop => stopping
 • shop => shopping

5. Thêm “k” rồi mới thêm “ing” cho 3 động từ “mimic”, “panic”, “traffic”

 • traffic => trafficking
 • mimic => mimicking
 • panic => panicking

Bài viết đã trả lời cho câu hỏi Gerund là gì, cách dùng danh động từ/gerund và quy tắc thêm -ing sau động từ chuẩn không cần chỉnh một cách đầy đủ với ví dụ dễ hiểu nhất. Hi vọng giúp đỡ được bạn trong quá trình học Tiếng Anh của mình. Chúc bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *