Determine là gì? Sự khác nhau giữa determine và decide?

determine là gì

Determine là gì? Sự khác nhau giữa determine và decide? Hãy cùng tienganhlagi tìm hiểu qua bài viết này nhé

Determine là gì?

Determine là động từ, có nghĩa là xác định, kiên quyết làm gì đó. Nếu một người khi đã determine làm việc gì thì không ai có thể cản họ

Sự khác nhau giữa determine và decide?

Decide có nghĩa là quyết định.

Sự khác nhau rõ ràng giữa determine và decide là:

Decide: Dùng cho những quyết định sau khi đã nghĩ đến hậu quả/kết quả có thể xảy ra.

Ví dụ: After all, she decided to break up with him. Ở đây có nghĩa là: Cô ấy quyết định chia tay với anh ấy, sau khi suy nghĩ và quyết định kỹ càng

Determine: quyết định, cương quyết làm một việc gì đó mà đã thất bại trong quá khứ

Ví dụ: She have failed the test 3 times, however, she determines to pass the exam next time. Ở đây, câu ví dụ có nghĩa là, dù đã thất bại nhiều lần trong quá khứ, nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc mà quyết tâm phải vượt qua kỳ thi lần tiếp theo

Bài viết đã trả lời cho câu hỏi Determine là gì? Sự khác nhau giữa determine và decide?. Mong rằng bài viết đã cung cấp đây đủ thông tin hữu ích cho người đọc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *