Tổng hợp kiến thức cấu trúc “would rather” là gì chi tiết và đơn giản nhất

Cấu trúc Would Rather

Khi giao tiếp tiếng Anh, để giao tiếp về sở thích, mong muốn, chúng ta thường dùng cấu trúc I like, I want, I love… Tuy nhiên những cấu trúc đó là những cấu trúc đơn giản. Ở mức nâng cao hơn, đặc biệt là người bản ngữ thường sử dụng cấu trúc would rather. Vậy Would rather là gì? I would rather than nghĩa là gì? Hãy cùng tienganhlagi.org ôn lại các cấu trúc và cách dùng would rather nhé!

Would rather là gì?

Would rather có nghĩa là thích… hơn…. được dùng để diễn đạt mong muốn của một người nào đó.

Would rather viết tắt là ‘d rather 

Cách dùng would rather

Cấu trúc “would rather” 1 chủ ngữ

1. Thì hiện tại và tương lai

Khẳng địnhS + would rather + V-inf (than V-inf)

Ví dụ: I would rather go to the cinema tonight with my friend

Phủ định: S + would rather + not + V-inf (than V-inf)

Ví dụ: I would rather not love you

Nghi vấn: Would + S + rather + V + … + ?

Ví dụ: Would you rather stay at your friend’s place?

2. Thì quá khứ

Khẳng định: S + would rather + have + V3

Ví dụ: She would rather have spent the money on buying a Macbook

Phủ định: S + would rather (not) + have + V3

Ví dụ: I’d rather have seen it at the movie theater than on the Internet.

Nghi vấn: Would + S + rather + have + V3

Cấu trúc câu Would Rather

Cấu trúc “would rather” 2 chủ ngữ

1. Thì hiện tại và tương lai

Khẳng định: S1 + would rather (that) + S2 + V-ed

Ví dụ: My husband would rather I bought a BMW.

Phủ định: S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed

Ví dụ: I’d rather you didn’t go to the park

Nghi vấn: Would + S1 + rather +  S2 + V-ed

Ví dụ: Would you rather Tom stayed here with us?

2. Thì quá khứ

Khẳng định: S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Ví dụ: I would rather (that) you had met my future husband.

Phủ định: S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Ví dụ: Trang would rather that she hadn’t said goodbye to her boyfriend

Nghi vấn: Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ: Would you rather that we had left last night? 

Bài viết đã trả lời cho câu hỏi would rather là gì và cách dùng Would rather, cũng như cấu trúc câu Would rather. Để có thể sử dụng thuần thục mẫu câu này, bạn nên thực hành nhiều để có thể sử dụng một cách tự nhiên nhất. Hy vọng bài viết mang đến giá trị cho người học tiếng Anh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *