Tìm hiểu Cấu trúc mong ước “wish” trong tiếng Anh

Cấu trúc Wish trong tiếng Anh

“Ước gì mình đọc bài viết này sớm hơn. Nếu mình đọc bài viết này sớm hơn thì mình đã không gặp khó khăn trong việc sử dụng cấu trúc câu ao ước Wish”.

Trong tiếng Việt hay cả tiếng Anh, câu ao ước là mẫu câu rất thường dùng trong đời sống hàng ngày. Bạn đã biết rõ cách sử dụng của nó trong tiếng Việt, vậy trong tiếng Anh thì sao?  Hôm nay hãy cùng tienganhlagi.org tìm hiểu cấu trúc câu với wish nhé!

Cấu trúc wish ở hiện tại

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

Cách dùng:

Được dùng để thể hiện mong ước một điều gì đó không có thật ở hiện tại xảy ra trái ngược so với thực tế đang diễn ra h

Ví dụ:

  1. I wish I had a  modern apartment (Tôi ước tôi có một căn hộ hiện đại)
  2. I wish I didn’t need to go to work today (Tôi ước tôi không phải đi làm ngày hôm nay)

Cau truc Wish ở quá khứ

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3

Cách dùng:

Thể hiện mong ước một việc đã xảy ra trong quá khứ sẽ không diễn ra. Nó thường thể hiện sự nuối tiếc

Ví dụ:

  1. I wish that I had read this article earlier (Tôi ước rằng tôi đọc bài viết này sớm hơn)
  2. I wish that I had not lied to you before ( Tôi ước rằng trước đây tôi đã không nói dối bạn)

Cấu trúc wish trong tiếng anh ở tương lai

Công thức:

Khẳng định: S+ wish(es) + S + would + V1
Phủ định: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1

Cách dùng:

Câu ao ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước sẽ diễn ra trong tương lai

Ví dụ:

  1. She wishes she could have been there (Cô ấy ước gì cô ấy đã ở đó)
  2. He wishes he wouldn’t shout at you (Anh ấy ước gì anh ấy đã không la bạn)

Những câu hỏi thường gặp với cấu trúc Wish trong tiếng Anh?

Sau wish là to V hay Ving?

=> Sau Wish là To V

Cấu trúc wish + to v nghĩa là gì?

Wish + to V là cách nói hơi mang tính hình thức để thay cho “want to”

Đưa ra một ví dụ cấu trúc wish + to v

I wish to see you right now

I would I wish là gì?

I would I wish là cụm từ SAI, đúng là I wish I would 

Cấu trúc Wish + O + to V nghĩa là gì?

Wish với động từ nguyên mẫu để thể hiện mong ước  của một ai đó.(Wish sb to do sth)

Ví dụ cho cấu trúc Wish + O + to V

My teacher wishes me to study hard this semester  (Giáo viên của tôi muốn tôi .)

Wish + O + something nghĩa là gì? Ví dụ.

Đây là cấu trúc dùng cho các lời chúc, mong muốn ai có được điều gì đó tốt đẹp

Ví dụ: I wish you a happy new year.(Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc)

Bài viết đã giải thích Cấu trúc mong ước “wish” trong tiếng Anh một cách đơn giản nhất. Hy vọng bài viết mang đến kiến thức hữu ích cho bạn đọc trong các bài tập Cấu trúc viết lại câu với wish

One Reply to “Tìm hiểu Cấu trúc mong ước “wish” trong tiếng Anh”

  1. Pingback: Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *