hệ thống phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì Archives - Dịch Nghĩa Tiếng Anh Là Gì ?

hệ thống phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì

Phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì ?

phong-chay-chua-chay-tieng-anh-goi-la-gi

Phòng cháy chữa cháy là từ quá quen thuộc với mọi người. Nhưng dịch nghĩa phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì ? thì khá nhiều không biết và lúng túng. Bởi những cụm từ liên quan đến phòng chữa cháy bằng tiếng anh là từ chuyên ngành, không thông dụng nên gây khó khăn. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về cụm từ phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì cùng theo dõi bài viết dưới nhé. Phòng cháy chữa cháy tiếng anh gọi là gì ? Dưới đầy là một số từ vựng phòng cháy chữa cháy bằng tiếng anh: 1. Hệ thống báo cháy : Fire Alarm System 2. Hệ thống báo cháy thông thường: Conventional Fire Alarm  (có tài liệu dịch là: Hệ thống báo cháy quy ước) 3. Bảng điều khiển : Control …

Đọc Thêm »
Tổng hợp các bài viết hệ thống phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì do chính Dịch Nghĩa Tiếng Anh Là Gì ? tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác sau đây: phòng cháy chữa cháy dịch tiếng anh, phòng cháy chữa cháy dịch sang tiếng anh, cục phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì, họng nước chữa cháy tiếng anh, hệ thống chữa cháy tiếng anh, hệ thống chữa cháy vách tường tiếng anh, hệ thống chữa cháy vách tường tiếng anh là gì, nội quy phòng cháy chữa cháy tiếng anh, lăng phun chữa cháy tiếng anh, cơ quan phòng cháy chữa cháy tiếng anh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì, tiếng anh từ phòng cháy chữa cháy, trụ chữa cháy tiếng anh, vòi chữa cháy tiếng anh, phòng cháy chữa cháy trong tiếng anh là gì, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì, luật phòng cháy chữa cháy bằng tiếng anh, nội quy phòng cháy chữa cháy bằng tiếng anh, tiếng anh chuyên ngành phòng cháy chữa cháy, dịch tiếng anh chuyên ngành phòng cháy chữa cháy, tên tiếng anh của đại học phòng cháy chữa cháy, đại học phòng cháy chữa cháy tên tiếng anh, tên tiếng anh trường đại học phòng cháy chữa cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếng anh, tên tiếng anh của phòng cháy chữa cháy, thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành phòng cháy chữa cháy, gút tiếng anh là gì, gút tiếng anh,

Phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì ?

phong-chay-chua-chay-tieng-anh-goi-la-gi

Phòng cháy chữa cháy là từ quá quen thuộc với mọi người. Nhưng dịch nghĩa phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì ? thì khá nhiều không biết và lúng túng. Bởi những cụm từ liên quan đến phòng chữa cháy bằng tiếng anh là từ chuyên ngành, không thông dụng nên gây khó khăn. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về cụm từ phòng cháy chữa cháy tiếng anh là gì cùng theo dõi bài viết dưới nhé. Phòng cháy chữa cháy tiếng anh gọi là gì ? Dưới đầy là một số từ vựng phòng cháy chữa cháy bằng tiếng anh: 1. Hệ thống báo cháy : Fire Alarm System 2. Hệ thống báo cháy thông thường: Conventional Fire Alarm  (có tài liệu dịch là: Hệ thống báo cháy quy ước) 3. Bảng điều khiển : Control …

Đọc Thêm »