con chim công tiếng anh Archives - Dịch Nghĩa Tiếng Anh Là Gì ?

con chim công tiếng anh

Con chim vẹt tiếng anh là gì

Học từ vựng tiếng Anh qua các chủ đề là một trong những phương pháp giúp cải thiện hiệu quả vốn tiếng Anh cho mọi người. Hôm nay, bài viết: Con chim vẹt tiếng anh là gì sẽ mang đến cho mọi người những từ vựng mới về các loài chim. Hãy cùng đón xem bài viết nhé!  Con chim vẹt tiếng anh là gì? Con chim vẹt trong tiếng anh được viết là: Parrot – Cách phát âm: /’pærət/ Một số từ vựng tiếng anh về các loài chim: Chim bồ câu: pigeon /ˈpɪdʒɪn/ Chim gõ kiến: woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ Chim hoàng yến: canary /kəˈneə.ri/ Chim cánh cụt: penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ Chim hồng hạc: flamingo /fləˈmɪŋ.gəʊ/ Chim sẻ: sparrow /ˈspær.əʊ/ chim giáo chủ: cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ Chim cổ đỏ: robin /ˈrɒb.ɪn/ Chim giẻ cùi xanh: bluejay /bluː dʒeɪ/ Chim đại bàng: eagle /ˈiː.gļ/ Chim …

Đọc Thêm »

Con công tiếng anh – Tên con động vật tiếng anh

http://tienganhlagi.org/wp-content/uploads/2017/02/con-cong-tieng-anh-la-gi.jpg

Bài viết với chủ đề Con công tiếng anh – Tên con động vật tiếng anh sẽ giúp các bạn tìm hiểu được tên gọi của một loài chim trong tiếng anh đó là con công và bên cạnh đó bài viết sẽ cung cấp thêm các từ vựng về tên con động vật bằng tiếng anh.  Con công tiếng anh là gì? Công là một loài chim đại diện cho cái đẹp, khi nhắc đến con công thì không ai không thán phục bộ lông trên người của nó. Vậy thì trong tiếng anh con công được gọi tên là gì? Theo từ điển Anh-Việt thì con công có tên tiếng anh là: Peacock. Từ điển Longman định nghĩa từ Peacock như sau: Peacock: a large bird, the male of which has long blue and green tail feathers that …

Đọc Thêm »

Con chim vẹt tiếng anh là gì

Học từ vựng tiếng Anh qua các chủ đề là một trong những phương pháp giúp cải thiện hiệu quả vốn tiếng Anh cho mọi người. Hôm nay, bài viết: Con chim vẹt tiếng anh là gì sẽ mang đến cho mọi người những từ vựng mới về các loài chim. Hãy cùng đón xem bài viết nhé!  Con chim vẹt tiếng anh là gì? Con chim vẹt trong tiếng anh được viết là: Parrot – Cách phát âm: /’pærət/ Một số từ vựng tiếng anh về các loài chim: Chim bồ câu: pigeon /ˈpɪdʒɪn/ Chim gõ kiến: woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ Chim hoàng yến: canary /kəˈneə.ri/ Chim cánh cụt: penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ Chim hồng hạc: flamingo /fləˈmɪŋ.gəʊ/ Chim sẻ: sparrow /ˈspær.əʊ/ chim giáo chủ: cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ Chim cổ đỏ: robin /ˈrɒb.ɪn/ Chim giẻ cùi xanh: bluejay /bluː dʒeɪ/ Chim đại bàng: eagle /ˈiː.gļ/ Chim …

Đọc Thêm »

Con công tiếng anh – Tên con động vật tiếng anh

http://tienganhlagi.org/wp-content/uploads/2017/02/con-cong-tieng-anh-la-gi.jpg

Bài viết với chủ đề Con công tiếng anh – Tên con động vật tiếng anh sẽ giúp các bạn tìm hiểu được tên gọi của một loài chim trong tiếng anh đó là con công và bên cạnh đó bài viết sẽ cung cấp thêm các từ vựng về tên con động vật bằng tiếng anh.  Con công tiếng anh là gì? Công là một loài chim đại diện cho cái đẹp, khi nhắc đến con công thì không ai không thán phục bộ lông trên người của nó. Vậy thì trong tiếng anh con công được gọi tên là gì? Theo từ điển Anh-Việt thì con công có tên tiếng anh là: Peacock. Từ điển Longman định nghĩa từ Peacock như sau: Peacock: a large bird, the male of which has long blue and green tail feathers that …

Đọc Thêm »