Các tháng trong tiếng anh là gì

Khi đọc, viết email, thư từ cho các đối tác trong công việc, chắc hẳn các bạn sẽ phải biết đến cách ghi, đọc các ngày tháng. Mọi người thường bắt gặp các từ viết tắt các tháng trong tiếng anh ở rất nhiều nơi và nếu bạn chưa nắm rõ Các tháng trong tiếng anh là gì thì hãy cùng với bài viết dưới đây để tham khảo nhé!

Các tháng trong tiếng anh là gì?

» Tháng 1: January  /‘dʒænjʊərɪ/ ( viết tắt = Jan )
» Tháng 2: February  /‘febrʊərɪ/ ( viết tắt = Feb)
» Tháng 3: March /mɑrtʃ /mɑːtʃ/ ( viết tắt = Mar)
» Tháng 4: April /‘eɪprəl/ ( viết tắt = Apr)
» Tháng 5: May /meɪ/ ( không viết tắt )
» Tháng 6: June /dʒuːn/ ( không viết tắt )
» Tháng 7: July /ɔː’gʌst/ ( không viết tắt )
» Tháng 8: August /ɔː’gʌst/ ( viết tắt = Aug )
» Tháng 9: September /sep’tembə/ ( viết tắt = Sept )
» Tháng 10: October / ɒk’təʊbə/ ( viết tắt = Oct )
» Tháng 11: November /nəʊ’vembə/ ( viết tắt = Nov )
» Tháng 12: December /dɪ’sembə/ ( viết tắt = Dec )

Các ngày trong tuần bằng tiếng anh

» Thứ 2: Monday:  viết tắt = MON
» Thứ 3: Tuesday: viết tắt = TUE
» Thứ 4: Wednesday:  viết tắt = WED
» Thứ 5: Thursday: viết tắt = THU
» Thứ 6: Friday: viết tắt = FRI
» Thứ 7: Saturday: viết tắt = SAT
» Chủ nhật: Sunday: viết tắt = SUN

* Chúng ta dùng giới từ “On” trước ngày trong tuần

Cách đọc và viết ngày tháng trong tiếng anh

1. Quy tắc chung khi đọc và viết ngày tháng trong tiếng anh

– Cách đọc: Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.
Ex: Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. hoặc Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

– Cách viết: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E)
Ex: Wednesday, December 3rd, 2008 Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E) Ex: Wednesday, 3rd December, 2008

– Đôi lúc chúng ta thấy người Anh, Mỹ viết ngày tháng như sau: Wednesday, December 3, 2008 (A.E) Wednesday, 3 December,
2008 (B.E).

2. Cách đọc và viết ngày tháng theo Anh – Mỹ

– Nếu như viết ngày tháng theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm
Ex: o August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007)

– Bạn cũng có thể viết ngày, tháng, năm bằng các con số và đây cũng là cách thông dụng nhất.
Ex: o 9/8/07 hoặc 9-8-07

– Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 9 tháng 8 năm 2007 nhưng sẽ là mồng 8 tháng 9 năm 2007 theo văn phong Anh-Mỹ.

– Như vậy bạn nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (October thay vì chỉ viết số 10) hoặc sử dụng cách viết tắt (Aug, Sept, Dec…) để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra

– Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định:

Ex: o March 2, 2009 – March second, two thousand and nine.

Lưu ý: Nếu bạn đọc ngày trước tháng thì bạn phải sử dụng mạo từ xác định trước ngày và giới từ of trước tháng.

Ex: o 2 March 2009 – the second of March, two thousand and nine o 4 September 2001 – the fourth of September, two thousand and one.

3. Cách đọc và viết ngày tháng theo Anh – Anh

– Ngày luôn viết trước tháng và bạn có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th…), đồng thời bỏ đi giới từ of ở vị trí trước tháng (month). Dấu phẩy có thể được sử dụng trước năm (year), tuy nhiên cách dùng này không phổ biến.

Ex: o 6(th) (of) January(,) 2009 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2009)

1(st) (of) June(,) 2007 (Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2007)

– Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngày

Ex: March 2, 2009 – March the second, two thousand and nine

Hi vọng với bài viết: Các tháng trong tiếng anh là gì trên giúp bạn có được cách đọc, cách viết các tháng, ngày trong năm chính xác hơn, tránh sai lầm về ngữ pháp. Chúc các bạn học tiếng Anh tốt nhé!

Trước:
Sau:

Xem Ngay

Con chó sói tiếng anh là gì

Chó sói cũng giống như chó nuôi trong gia đình, nhưng nó là một loài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Các tháng trong tiếng anh là gì