18 Cấu trúc viết câu tiếng anh cơ bản đến nâng cao

Để viết một câu tiếng Anh chính xác, bên cạnh vốn từ vựng phong phú bạn cần phải nắm bắt cấu trúc ngữ pháp của nó như thế nào. Hôm nay, bài viết sẽ mang đến cho bạn 18 Cấu trúc viết câu tiếng anh cơ bản đến nâng cao sẽ là nền tảng kiến thức giúp bạn học tiếng anh tốt nhất. Cùng đón xem bài viết bên dưới nào!

Tổng hợp kiến thức về ngữ pháp tiếng anh

– Mạo từ: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Tìm hiểu cách dùng & bài tập về mạo từ trong tiếng anh
– Động từ (Verbs): Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật nào đó.
– Tính từ: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện.
– Danh từ (nouns): Tiếng Anh có 4 loại danh từ: Danh từ chung(Common nouns), Danh từ riêng (Proper nouns), Danh từ trừu tượng (Abstract nouns), Danh từ tập hợp(Collective nouns).
– Giới từ: Giới từ là một từ (At, Between, In, On, Under…) hoặc nhóm từ (Apart from, In front of, Instead of, On account of…) đứng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ vị trí, thời gian, cách thức…
– Cụm từ (Phrases): Cụm từ (phrase) là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. cụm từ được phân thành mấy loại sau đây: cụm danh từ, cụm danh động từ, cụm động từ nguyên mẫu, cụm giới từ, cụm phân từ, cụm tính từ.
– Liên từ: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.
– Thán từ – Interjections: Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó…
– Phân động từ ( Phân từ) – Participles: Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ.
– Trạng từ trong tiếng anh (phó từ) – Adverbs: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.
– Mệnh đề: Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ ngữ của nó.
– Đại danh từ (Pronouns): Đại danh từ (Pronouns) là từ dùng để thay thế cho danh từ.
– Câu (Sentences): Câu là một nhóm từ tạo thành nghĩa đầy đủ, và thường được kết thúc bởi dấu chấm (.)(hoặc chấm than (!), hai chấm (:), hỏi chấm (?) …).

Cấu trúc viết câu tiếng anh cơ bản đến nâng cao

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…)
2. S + V + (not) adj/adv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) đủ để (cho ai) làm gì.
3. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
4. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì… mất bao nhiêu thời gian… hoc tieng anh)
5. S + find+ it+ adj to do something: (thấy … để làm gì…)
6. Would rather (‘d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)
7. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa)
8. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
9. To be angry at + N/V-ing: tức giận về
10. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về….
11. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)
12. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)
13. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì… làm gì..)
14. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai đó phải làm gì…)
15. To be interested in + N/V-ing: quan tâm đến…
16. To be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó…e.
17. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gìdoing smt làm gì )
18. S + began / started + to V/ V-ing + time ago (bắt đầu làm gì…)

Kinh nghiêm học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

– Mục tiêu học: Bạn phải có kế hoạch cụ thể trước khi bắt tay vào việc học. Bạn phải đặt mục tiêu cho mình học những gì trong một ngày, mục đích học ngữ pháp của bạn là gì, phương pháp học như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mọi thứ cần có lịch trình cụ thể thì việc học sẽ dễ dàng hơn.
– Chú ý đến những lỗi ngữ pháp thường gặp: Đây là cách học từ những lỗi sai. Hãy cố gắng tìm ra những lỗi sai của người khác nhưng đừng bắt bẻ họ mà để tránh lặp lại điều đó với bản thân.
– Thực hành: Học lý thuyết phải kết hợp với thực hành thì bạn mới nhớ được kiến thức lâu. Bạn có thể làm các bài tập sau mỗi chủ điểm ngữ pháp hoặc làm các bài test ngữ pháp trên mạng cũng đều rất tốt.
– Chú ý đến các cấu trúc ngữ pháp khi đọc: Các bài đọc luôn là nguồn cung cấp cấu trúc ngữ pháp hiệu quả. Đó cũng là cách người đi làm tự mình đánh giá bản thân sau quá trình dài “khổ luyện” ngữ pháp.

Với bài viết: 18 Cấu trúc viết câu tiếng anh cơ bản đến nâng cao hi vọng giúp các bạn nắm bắt được những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng anh để giúp ích trong việc học tập của mình.

Trước:
Sau:

Xem Ngay

Con chó sói tiếng anh là gì

Chó sói cũng giống như chó nuôi trong gia đình, nhưng nó là một loài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem 18 Cấu trúc viết câu tiếng anh cơ bản đến nâng cao